Bestellen

Hoe rechtstreeks bestellen ?Dit kan via het Lyricasecretariaat : lyrica@concertorganisatie-lyrica.be

en

U vermeldt per mail de gewenste abonnementen en/of plaatsen. Na bevestiging door het secretariaat wordt u uitgenodigd om het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE97001229576949 op naam van de VZW Lyrica Gent.


Ofwel haalt u de tickets af aan de dagkassa ofwel worden ze u toegestuurd.Met muzikale groet

Het Lyricabestuur